anker
nagelboom
Terug naar schepenlijst

Gegevens: lengte 40 meter, breed 9.5 meter.

Gebouwd te zaandam in 1659.
Als scheepshol gekocht voor f 24.750,– door de kamer Hoorn van de VOC. Afgebouwd in Hoorn.
Na twee reizen naar Oost-Indië, is het schip verkocht aan de kamer van Enkhuizen.
Bij terugkomst in Nederland is het schip gehuurd, verbouwd en voorzien van 52 stukken door de Admiraliteit van het Noorderkwartier en ingezet tijdens de slag bij Lowestoft. Het schip werd zonder veel tegenstand te hebben geleverd, door de Engelsen veroverd en onder de naam Clovetree aan Engelse zijde ingezet tijdens de Vierdaagse Zeeslag. Tijdens deze slag is het schip door een schip uit het Friese eskader heroverd.


Het vervolg is niet bekend, vermoedelijk is het schip vervolgens in particuliere handen geraakt en als handelsschip ingezet in de Atlantische- of Middellandse zeevaart.
Geen afbeelding van het schip bekend.
De reconstructie van de achterzijde van het schip is gebaseerd op een contemporaine afbeelding van de nagelboom tegen de achtergrond van de heuvels van de Molukken.